FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

Medewerkers  /

Bij elke voorstelling kunnen andere spelers betrokken zijn. Daarom vind u bij elke voorstelling een lijst met spelers.

 • Productieploeg:
  Pieter Stellingwerf - Artistieke Leiding
  Albert Salverda - Locatie & Bouw
  Feike van der Sluis - Locatie, Bouw en Techniek
  Auke van der Meer - Techniek
  Rosé Klijnstra - Catering & Vrijwilligers

 • Artistieke Commissie:
  Pieter Stellingwerf
  Jan Eekma
  Feikje Hovenga
  Ytsje Kramer
  Jehannes Arendz
  Judith Jager Marije Semplonius Gerwin de Vries

 • Kaartverkoop:
  Hermien Salverda, Immie Folkerts, Sippie van Dam, Hinke Folkertsma, Marion Rink, André Pietersma

 • Reclame:
  Berber de Wit, Wilmiene van Veen, Meine van der Sluis (beheer website)

 • Friese vertaling: Ytsje Hettinga

 • Fotografie: Ep van Hijum, Albert Salverda

 • Bouwploeg: Albert Salverda, Feike van der Sluis, Lolke Veenstra, Jan de Vries, Ep van Hijum, Berend de Vries, Jan Ketelaar

 • Catering: Rose Klijnstra, Aagje de Vries, Reny van Hijum, Jetske de Roos, Dory de Vries, Marianne Klein, Jantsje Veenstra

 • Vrienden administratie:
  Meine van der Sluis en Carolien Hack

 • Bestuur Freonen fan SULT:
  Roelof Fopma - Voorzitter
  Jeannet Bekedam - Penningmeester Ruth ter Voort