FotoFotoFotoFoto
19/03/2018

Geen voorstelling in Makkum

Helaas door onvoorziene omstandigheden kan de varende locatievoorstelling Zout West niet in Makkum afmeren. Alle andere plaatsen gaan zeker wel door! De kaartverkoop loopt al lekker! Bestel je kaarten nu voor je favoriete locatie

26/02/2018

MEER OVER ZOUT WEST!

Súdwest Fryslân is voor een belangrijk deel gevormd door het wetter. Door de eeuwenlange ynfloeden van de zoute Súdersee en het zoete binnenwater. Water betekende oerlibje. Handel en fiskerij waren naast de lânbou belangrijke peilers voor de welvaart. Doarpen ontstonden lâns het water, omdat alle ferfier over het water ging. Met een swiet IJsselmeer, de visserij die is ingeruild voor de rekreaasje en een geheel andere infrastructuur hjoed de dei is het amper meer voor te stellen.

ZOUT WEST giet over het ontstaan van deze Súd Westhoek en oer boer Germ die hartstochtelijk op zoek is naar een frou. Na wat… Lees verder

21/01/2018

ZOUT WEST, rondvarend locatietheater

Stichting ‘Een brug slaan’ organiseert samen met Teatergroep Sult en een tiental culturele verenigingen in het zuidwesten van Fryslân de varende locatieproductie ZOUT WEST. Van 14 juni tot en met 7 juli 2018 wordt in elf plaatsen aangemeerd in dit prachtige waterrijke gebied. De deelnemende plaatsen zijn: Stavoren/Warns, Koudum, Woudsend, Heeg, Balk, Oudega/Blauwhuis, Makkum, Bolsward, Workum, Oppenhuizen en Sneek.

Over de voorstelling ZOUT WEST (FRL/NL)
Vier acteurs nemen ons met humoristische verhalen mee in een stukje geschiedenis over het ontstaan van Súdwest-Fryslân, het IJsselmeer en de grote gevolgen voor vissersplaatsen. Boer Germ heeft andere problemen, namelijk op het gebied van de… Lees verder

10/01/2018

Voorstellingen Hauken en Hazzen voorbij…

Tja, aan alles komt een eind, de reeks voorstellingen “Hauken en Hazzen” is geweest, 12 x op de prachtige locatie van “de Blaauw” in Hemelum gespeeld, met lovende recensies en mooie reacties uit het publiek. Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de inzet, de belangstelling, de hulp, en u als publiek natuurlijk voor uw komst en het applaus!! Heel graag tot ziens bij een volgend project, en blijf ons vooral volgen op Facebook of website!

23/12/2017

Artikel uit de Balkster Courant:

De voorstelling Hauken en Hazzen, in het voormalige bedrijfsgebouw van Mechanisatiebedrijf De Blaauw in Hemelum, draait op dit moment al op volle toeren. De voorstelling is gebaseerd op improvisaties door de spelers. Aan de hand van die improvisaties heeft scenarioschrijver Robert van Dijk de tekst geschreven. In de voorstelling gaat het om de vraag hoe mensen omgaan met en reageren op angst voor het onbekende. In Hauken en Hazzen wordt dat onbekende verbeeld door ‘de donkere man’. De voorstelling start met een aantal korte scènes, waarin de deze donkere man wordt geintroduceerd. We zien hoe de personages erop reageren en… Lees verder

09/12/2017

Recensie Leeuwarder Courant

It spûk fan de eangst yn de spots

It spûk fan de eangst waret om yn de wrâld. Alles wat frjemd is, wat wy net kenne, is blykber in bedriging. It sjoernaal, ús mobyltsje fertelt ús dat yn kapitalen. Wylst wy yn ús hert wol witte dat ús eigen eangst ús grutste fijân is.

Hauken & Hazzen

Sult set mei syn nijste foarstelling de eangst foar it frjemde yn de spots. Dat tsjûget fan moed. Ek al omdat dit stik basearre is op ymprovisaasjes, in ûnwisse foarm foar spilers en regisseur. Jo moatte net bang wêze om yn it djippe te… Lees verder

03/12/2017

INTERVIEW PIETER STELLINGWERF

Vanmorgen, 3 december gaf Pieter Stellingwerf een interview bij Omrop Fryslân in het programma “Op en ût”. Via deze link is het te beluisteren: Na 10 minuten komt Pieter aan het woord en krijgt u wat meer over de voorstelling te horen.

27/11/2017

SINT NAAR SULT

De Sint zat in de Spaanse zon zich stierlijk te vervelen
Hij nam z’n laptop en begon z’n gram op Facebook te delen
Terwijl hij op zijn tijdlijn keek, en las wat vrienden schreven
Wie waar was, in Balk of Sneek, wie deelt vandaag z’n leven…
Toen viel zijn oog ineens op Sult, het Frysk lokaasjeteater
Al 1400 likes en goed gevuld, met foto’s, en wat staat er???
Nieuwe voorstellingen voorbereid, met als titel “Hauken en Hazzen”
En laat Sint nou net rond die tijd naar ’t Fryske lân verkassen….
Dus… Lees verder

13/11/2017

Voor het eerst op de speellokatie!!

Vorige week is er voor het eerst gerepeteerd op de speellocatie in Hemelum. Even wennen natuurlijk, alles is anders, niet alleen de locatie, maar ook de akoestiek, en hoe het “voelt”. Zaterdag 11 november was er een gezellige bijeenkomst na de repetitie en het plakken van de grote posters. Vele vrijwilligers waren aanwezig, en met z’n allen hebben we geproost op een serie mooie voorstellingen. De locatie is prachtig, héél veel ruimte, warm en droog, voor het publiek een comfortabele avond uit!! Nog goed 3 weken te gaan. Alles begint op z’n plek te vallen. Iedereen die erbij betrokken is ziet nu overal witte… Lees verder

27/02/2017

Spelweekend

Het spelweekend op 11 en 12 februari j.l. was een groot succes!! De belangstelling was overweldigend en de reacties van de deelnemers waren zeer positief. Er werd aandacht besteed aan de basistechnieken zoals samenspel, emotie, tekstgebruik, en inleving. Een van de oefeningen betrof het “elkaar vertrouwen”, een bijzondere, maar ook hilarische oefening! Zie foto! Het geheel stond onder leiding van de vaste kern van Sult.

Meer nieuws Alle tweets van Sult op Twitter