FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

2023  Tiid fan libjen

VoorstellingKaartverkoopLocatieSpelersMedewerkersSponsorsMedia

Lees het laatste nieuws op deze pagina

De cirkel is rond
SULT is terug in Stavoren. De plek waar Pieter Stellingwerf afstudeerde met de voorstelling ‘Sartre yn Starum’. Het begin van Súdwesthoeke Lokaasje Teater (SULT). De start van een groep enthousiastelingen die theater wilden maken met en tussen de mensen op bijzondere locaties in de Zuidwesthoek Na 27 jaar en 20 locatievoorstellingen spelen we nu in Stavoren onze laatste voorstelling.

Over ‘Tiid fan libjen’
Het is 2033, de oude SULT-spelers wonen met elkaar in één huis, ze zijn de 80 al gepasseerd. Hun theatergroep bestaat al 10 jaar niet meer, maar leeft nog volop in de hoofden van de oud-spelers. Ze slijten hun dagen met het ophalen van herinneringen en het kissebissen over allerhande dagelijkse dingen.

Het huis waar ze in wonen is oud en heeft veel achterstallig onderhoud. Het is verzakt en er is een probleem met de riolering. De gemeente verklaart het huis onbewoonbaar, dit betekent dat het afgebroken moet worden en plaats moet maken voor iets nieuws. Dit is het laatste dat de SULT-ers willen, ze laten zich niet zomaar aan de kant zetten. Ze gaan in verzet om het tij te keren.

Tiid fan libjen is een tragi-komisch verhaal. Overdag zien we de realiteit en de gevolgen van het ouder worden de waar de SULT-ers tegenaan lopen, maar in de nacht is alles anders. Dan is er een beeldende en vervreemdende droomwerkelijkheid, waarin één van de oud SULT-ers grip probeert te krijgen op de tijd. De dag- en nachtscenes wisselen elkaar af. De voorstelling wordt gedragen door zang en muziek.

Lees het laatste nieuws op deze pagina

De kaartverkoop voor “Tiid fan libjen” is geopend. De voorstellingen vinden plaats op 30 en 31 augustus, 1, 2, 6, 7, 8 en 9 september.

Om rekening mee te houden bij uw bezoek (Kijk ook op uw ticket):
* Bij slecht weer wordt de voorstelling verplaatst en komt rond 18:00 een bericht op onze website en op FaceBook.
* De voorstelling vind buiten plaats. ‘s Avonds kan het zo vlak bij het IJsselmeer snel afkoelen. We adviseren om u warm te kleden.

Tiid fan libjen speelt zich af op het terrein van

Bouwbedrijf Albada
Jurisdictie 5
Stavoren

Om rekening mee te houden bij uw bezoek (Kijk ook op uw ticket):
* Bij slecht weer wordt de voorstelling verplaatst en komt rond 18:00 een bericht op onze website en op FaceBook.
* De voorstelling vind buiten plaats. ‘s Avonds kan het zo vlak bij het IJsselmeer snel afkoelen. We adviseren om u warm te kleden.

De voorstelling “Tiid fan libjen” wordt gespeeld door:

Spiler Rollen
Ytsje Hettinga Ytsje
Feikje Hovenga Feikje, Weechskaal, Oanmeitsje, Stienbok
Ytsje Kramer Ytsje, Lang om let, Fisk, Stienbok
Jan Eekma Jan, Oanmeitsje
Judith Jager Klok, Ambtner
Bennie Ludema Ambtner, Bôgesjitter, Lang om let, Fisk
Gerwin de Vries Ambtner, Bôgesjitter, Stienbok, Wetterman, Projektûntwikkeler
Alie Ludema Moanne, sang
Zang: Stjerrekoar Alie Ludema, Janneke Veenema, Paola Diekstra, Diana de Boer

Regie, tekst, artistieke leiding Pieter Stellingwerf
Dramaturgie Hans Brans
Licht- en vormgeving Kees Botman
Kledingontwerp en produksje Dianne Bonnema en haar kostuumgroep
Grime Anna Doornbos
Grafisch ontwerp GREYD!
Muziek Bart van der Wal, Douwe van der Werff
Techniek Auke van der Meer, Vince Postma, Age van der Veer
Productieploeg Pieter Stellingwerf, Albert Salverda, Feike van der Sluis, Berber de Wit, Miranda Bauer, Auke van der Meer, Rosé Klijnstra
Bouwploeg Feike van der Sluis, Albert Salverda, Tjebbe Jetse Dijkstra, Age van der Veer, Ep van Hijum, Berend de Vries, Marco de Vries, Freark de Vries, Roelof Fopma, Edsart Schutte, Klaas Zwaan, Siebe Tjalma, Lolke Veenstra, Pieter Kampen
Kaartverkoop Hermien Salverda
Eten en drinken Rose Klijnstra, Aagje de Vries, Reny van Hijum, Jetske de Roos, Dory de Vries, Marianne Klein, Jantsje Veenstra
Publiciteit Miranda Huguenin (alles), Berber de Wit (socials), Meine van der Sluis (website en Freonen)


In de periode rond een voorstelling kom SULT regelmatig in de krant of op televisie.
+ De vrijwilligers van Sult door de Leeuwarder Courant in het zonnetje gezet.
+ In de volgende kranten verscheen een recensie van Tiid fan libjen: Friesch Dagblad en in de Leeuwarder Courant
+ In het Bolswarder Nieuwsblad en op LC.nl stond dit artikel over SULT en onze laatste voorstelling.
+ Tiid fan libjen kwam bij Omrop Fryslân in het programma Op&Ut uitgebreid aan bod. Luister hier naar wat Ytsje Hettinga, Jan Eekma en Bart van der Wal over onze laatste voorstelling vertellen..
+ In de Leeuwarder Courant van vrijdag 4 augustus stond een uitgebreid verhaal over SULT. Lees het hier als PDF.
+ Groot Bolsward-IJsselmeerkust roept op om de laatste voorstelling van Sult mee te vieren.Lees het artikel hier…
+ In Groot Sneek van 22 juni stond dit verhaal.
+ Over de laatste voorstelling van Sult, werd Pieter Stellingwerf 12 mei geïnterviewd door het Fries Dagblad. Lees het verhaal over de laatste voorstelling in dit artikel.

Overzicht van verstuurde nieuwsbrieven aan Freonen en alle nieuwsbrieflezers:
+ Nijsbrief 4: “SULT spilet mei “Tiid fan libjen” noch ien kear de stjerren fan ‘e himel. Keapje no jo kaarten.”
+ Nijsbrief 3: “Tiid fan libjen” fan SULT: keapje jo kaarten, want it is hast safier!
+ Nijsbrief 2: “Tiid fan libjen” fan SULT: de ôftraap op lokaasje
+ Nijsbrief oan ús Freonen: SULT har nijste en tagelyk lêste foarstelling hjit “Tiid fan libjen”


Vrijwilligers in zonnetje gezet door Leeuwarder Courant
Resinsje fan de Leeuwarder Courant
Bolswarder Nieuwsblad-LC 30-8-2023
Leeuwarder Courant - oer SULT 4 augustus 2023
Friesch Dagblad 12 mei 2023: nog één voorstelling
Ûntbrekkende siden boek