FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

1999  Sult op Sjou

Het stukSpeeldataSpelers en medewerkersSpilers en meiwurkersMei tank oanStipers

Lokatie

Dit jaar houdt SULT het kleinschalig met de productie “SULT OP SJOU”. Het publiek wordt opgezocht op een veertiental locaties in de Zuidwesthoek. Per avond worden twee eenakters gespeeld. Eén in een bus, de andere in een café of dorpshuis. Halverwege de avond wordt de bus voor het café verruilt of andersom. In beide stukken, “De man yn ‘e bus” van Suzanne van Lohuizen en “De stille besoarger” van Harold Pinter, gaat het om personen die gevangen in hun eigen wereld. Worstelen om de dreiging die van buiten deze wereld op hen afkomt uit te sluiten. Het publiek wordt deel van het wereldje van deze mensen. Mensen die gebukt gaan onder de strijd tegen eigen fantasie en denkwijze.

6 en 8 maaie, Himmelum, café de Driesprong
13, 14 en 15 maaie, Riis, de Teatertún
21 en 22 maaie, Koudum, de Klink
28 en 29 maaie, Hylpen, de Foeke
18 en 19 juny, Drylts, molen de Rat
25 en 26 juny ,Aldegea (G.S.), de Skeakel
2 en 3 july, Bakhúzen, de Gearte
9 en 10 july, Harich, ons Gebouw
10 en 11 septimber, Ferwâlde, de Djippert
17 en 18 septimber, Skarl, pleats famylje Bauer
24 en 25 septimber, Aldemardum, doarpshús it Klif
1 en 2 oktober, Balk, café Boonstra
8 en 9 oktober, Molkwar, de Doarpskeamer
14, 15 en 16 oktober, Warkum, bistro de Waegh

Projektidee en advys: Pieter Stellingwerf

De man yn ‘e bus
Spilers: Jan Eekma, Ytsje Kramer, Feikje Hovenga
Rezjy: Feikje Hovenga
Oersetting: Jikke de Haan

Musyk: Sjoerd Kramer
Ljocht: Hans Schijffelen
Utfiering technyk:Hans Schijffelen, Johan Spijkerman, Jouke van Dieren
Busombou: Willem Visser, Kees Visser, Roel Bouma, Henk van Krugten, Berend Jansen, Anne vd Zijpp

De stille besoarger
Spilers: Ytsje Hettinga, Pieter Stellingwerf
Rezjy: Gretha Hengst
Oersetting: Ytsje Hettinga

Omballingen: Sjirk Wittermans
Utering technyk: Bart Beekman, Jaap Eisma, Joop Beekman, Koen Eisma, Boy Bruno, Sybrand Brouwer

Patrick Goffre (ûntwerp flyyer), Henk de Boer, Mark Boxum, Bennie Bleeker, Pieter de Jong, Politie Bolsward, de bussjauffeurs, de lokaasjebeheerders en elkenien dy’t wy noch net neamd ha.

Aannemersbedrijf Tj. Agricola Warns, De Boer Licht Snits, Makelaardij Overwijk Lemmer, Rabobank Zuidwest Friesland, De Vries Skips BV Hylpen, Rederij Waterweg Warkum, Van der Wiel Infra & Milieu Drachten, Wind Groep Drachten, Garage de Winter St Nyk, F.M. de Boer Textiel Warkum, Gemeenten Nijefurd, Gemeente Gaasterlân-Sleat


LC vooraankondiging
LC: recensie Sult op sjou
Leeuwarder Courant over SULT