FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

2004  Rûn Rjocht

Het verhaalSpelersBijzonder

Locatie: oude, sinds 15-11-2000 gesloten zuivelfabriek van Sint Nicolaasga voor de afbraak.

“Rûn Rjocht”, een bewerking van de Kaukakische Krijtkring van Bertol Brecht, speelt in de oude zuivelfabriek van Sint Nicolaasga. Het is een pleidooi voor liefde en opoffering en sluit naadloos aan bij de huidige discussie rond leefbaarheid en werkgelegenheid op het platteland. In een meeslepende, muzikale en humoristische voorstelling is deze actuele problematiek verweven met het verhaal van de stadhoudersdochter Gaja. Zij is, door een traumatische ervaring, van jongs af aan niet in staat om te praten. Als er een machtswissel in het land plaats vindt, wordt haar vader vermoord en vlucht haar moeder zonder Gaja. De dienstmeid Frouck ontfermt zich over Gaja met alle gevolgen van dien. Als een aantal jaren later, in vredestijd, de moeder aanspraak maakt op het ouderschap en het erfrecht komt het tot een rechtszaak. Hierin loopt het verhaal van de stadhoudersdochter synchroon met de huidige discussie over het platteland. In een geruchtmakende en onvergetelijke rechtszaak wordt er een antwoord gezocht op de vraag wie de uiteindelijk zeggenschap over Gaja en daarmee over de grond zal krijgen.

De dertig rollen worden gespeeld door acht spelers. De muziek wordt verzorgd door twee live bands. Een aantal spelers neemt naast het acteren nog een deel van de zang voor hun rekening.Regy, bewurking en foarmjouwing Pieter Stellingwerf
Regy-assistinte Tessa van Gent (staazje Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)
Oersetting Jikke de Haan
Muzyk Bart van der Wal, Bart de Graaf, Eric van der Wal, Florian Ras, Anne-Rixt Wadman, Douwe Kool
Ljochtúntwerp Kees Botman
Klean Threa Lorist, Attie Wobbes
Utfiering Ljocht en Lúd Auke van der Meer, Will Spies, Douwe Feenstra
Maskers Frans Krom, Marie-Louise
Grime Janneke Veenema, Antsje Reitsma
Ynsteksters repetysjes Dory de Vries, Miranda Bauer

Spilers:
Frouck Janneke Brakels
Gaja Maaike Kampen
boer, stedehalder, Lavrenti, kastlein, abbekaat Johan Spijkerman
boerínne, dame, tsjinstfaam, neef skoansuster, Ludowika Feikje Hovenga
Simon, húsfeint, pânserruter, Jussup, dokter Rienk Nicolai
adjudant, boer, pânserruter, Azdak Jan Eekma
hartoch, korporaal, frater, plysjeman Bert Sinnema
frou fan stedehâlder, dame, keapfrou, skoanmem, ynvalide Ytsje Kramer

Met dank aan alle sponsors, vrijwilligers die deze voorstelling mogelijk maakten.

De bezoekers kregen deze keer een toegangskaartje in de vorm van een zakje met bloemzaad.


Leewarder Courant oer Rûn Rjocht