FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

2005  Mem

Het verhaalSpeeldataSpelers en meewerkers

Locatie: busgarage van NoordNed in Sneek

Teatergroep Sult staat dit jaar in Sneek! Vanaf half september vinden we onderdak in de busgarage van NoordNed. Daar zal de productie van MEM voor het voetlicht worden gebracht; een Sultcocktail van het stuk “Moeder3logie” van Rob de Graaf en de semi-documentaire “Memmejong” gemaakt door de teatergroep zelf. Rob de Graaf is een hedendaagse schrijver en heeft een groot aantal toneel- en theaterstukken op zijn naam staan. Zijn stijl is confronterend, maar zeker niet zonder humor. Bezoekers van MEM kunnen voor de voorstelling en tijdens de pauze een kijkje nemen op de Memmemarkt.

Memmejong (moedersjongen)
In deze semi-documentaire zien we drie vrouwen die elk op hun eigen manier worstelen met het moeder zijn. De ene vangt letterlijk de klappen op doordat ze tussen man en zoon instaat. De andere wil nog kind hebben omdat haar vader haar een vreselijke jeugd bezorgd heeft. De derde was al op jonge leeftijd zwanger, maar moest haar kind afstaan. Als een jong meisje in het dorp hetzelfde overkomt, komt haar verleden als moeder dichterbij.

Memme3logie (Moedertrilogie)
Drie mannen, buschauffeurs praten over moeders, hun eigen moeders. Alles komt op tafel: lijk ik op mijn moeder, ben ik misschien moeder, is moeder misschien mij, wat vind ik van moeder en wat vindt moeder van mij? 3 mannen, 3 moeders, memme3logie.

Sult speelt Mem op 21, 22, 23, 24, 25 (matinee), 29 en 30 september. Verder 1,2 (matinee), 6,7 en 8 oktober.

Memme3logy
Rezjy Jan Arendz
Skriuwer Rob de Graaf
Oersetting Ytsje Hettinga
Spilers Jehannes Arendz, Jan Eekma en Johan Spijkerman
Muzyk Gerbrich Galema en Melle Bouhuis
Ynsteksters repetysjes Dory van der Wal, Miranda Bauer

Memmejong
Rezjy en montaazje Pieter Stellingwerf
Kamera Aaldert de Jonge van Media Support
Spilers Ytsje Hettinga, Feikje Hovenga, Maaike Kampen, Ytsje Kramer, Eeltsje Bajema, Rienk Nicolai, Anne van der Zijpp, Thea Miedema, Riemke van der Zee, Jan Koetje, Jaap de Best, Hilbrand Houwer, Irene Zijlstra, Maria Mc Hugh, Sietske Venema, Willem Rinkema, Tjerk Nicolai, Douwe Foekema, baby Jelmer Boonstra en oaren

Met dank oan
Antonius ziekenhuis, Klaas Rinkema.Yn it bys√Ľnder de kraamafdeling, spoedeisende hulp en ambulance dienst, Klaas Haringsma, Jaap de Best, Welmoed Zeinstra
Karavanploeg Fam Dijkstra Koudum, Fam Galama, Fam Postma, Fam Hettinga De Babysnuffel, Jong Advendo, Thuiszorg Zuidwest Friesland, Shell station Laerd, Emmaus Koudum.