FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto
Poster Befrijing Koudum 17 april 1945 Befrijing Koudum, Jeep yn Hoofdstraat

2021  It grutte swijen

SpeeldataDe voorstellingLocatieSpelersMedewerkersSponsors

In verband met Corona kon deze voorstelling niet gespeeld worden.

De onderzoeker Jan de Vries uit Koudum heeft samen met Ytsje Hettinga zijn onderzoek verwerkt in een boek. Op deze manier kan iedereen toch kennis maken met dit bijzondere historische verhaal . Zie voor een samenvatting bij ‘De Voorstelling’ en het boek is o.a. te krijgen bij de AFUK.

Op 17 november 1944 zijn de 22 jarige Piebe Hoekema uit Koudum en Freek de Jong uit De Hommerts / Arum, in Norg doodgeschoten door twee Duitse officieren. Erik Dijkstra heeft dit gebeuren opgenomen in zijn boek ‘Spitten voor de vrijheid’ ; het verhaal van strafkamp Yde en de tewerkstelling in Drenthe.

De dood van Piebe had in het dorp Koudum schokkende gevolgen. Zo zijn er twee ondergedoken jongemannen, als verraders ontmaskerd en doodgeschoten door het verzet. De betrokkenen beloofden elkaar hier nooit meer over te praten, met niemand. Door jarenlang onderzoek in archieven en gesprekken met mensen die er misschien wel meer van konden weten, heeft Jan de Vries in kaart gebracht wat er gebeurd kan zijn in Koudum in de winter van 1944 -1945.

Ytsje Hettinga heeft op grond van het manuscript van Jan monologen geschreven; zij laat de moeder en zuster van Piebe aan het woord en de moeder van Arend Klee, één van de omgebrachte verraders. We komen in aanraking met de karakters en maatschappelijke positie van Piebe Hoekema en Arend Klee en hun families. Zo wordt duidelijk gemaakt wat een dergelijk drama in deze families teweeg heeft gebracht.

Maar het zou ook kunnen gaan over andere families in andere plaatsen, over andere moeders en andere zusters. Het verhaal houdt niet op bij de bevrijding 75 jaar geleden, maar gaat door. We laten zien wat het doet met een hechte gemeenschap wanneer er niet meer gesproken wordt over zeer ingrijpende gebeurtenissen in de oorlog. De thema’s goed en fout in de oorlog, maar ook na de oorlog, komen in dit stuk aan de orde.

Het wordt intiem huiskamertheater in de buurt waar de familie Hoekema gewoond heeft. Het publiek wordt in kleine groepen naar de verschillende locaties gebracht waar de monologen plaats vinden. Bij het laatste bedrijf, het vertellen van het verhaal en de onderzoeksresultaten door Jan de Vries, komt het publiek samen op één locatie.

De voorstelling begint op Onderweg 8 in Koudum.
Momenteel is hier schildersbedrijf Hoekema gevestigd.
In de oorlogstijd was hier een tijdlang de gaarkeuken gevestigd.

De spelers van It Grutte Swijen zijn:

Berendina Greetje Cuiper
Tet Judith Jager
Geeske Ytsje Hettinga

Lezing Jan de Vries
Tekst Ytsje Hettinga
Regie Jan Eekma
Jehannes Arendz
Feikje Hovenga
Artistieke leiding Pieter Stellingwerf
Kostuums en set Aafje Horst
Produktie Teatergroep SULT
Techniek Auke van der Meer
Locatiecoördinatie Feike van der Sluis, Albert Salverda
PR Wilmiene van Veen, Berber de Wit
Kaartverkoop Hermien Salverda
Web-site en Freonen Meine van der Sluis
Catering Rosé Klijnstra

Deze voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door:

Provincie Fryslân
V-Fonds
gemeente Súdwest-Fryslân