FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

2001  Duvelsied

Het stukSpeeldataSpelers en medewerkers

“Duvelsied” is een Friese bewerking van “Merlijn of it barre lân” van de Duitse schrijver Tankred Dorst. Het vertelt het verhaal van Koning Arthur en de ridders van de ronde tafel.
Teatergroep SULT speelt eind augustus haar lustrumvoorstelling. “Duvelsied” vertelt het verhaal van Koning Arthur en de ridders van de ronde tafel. De strijd tussen Merlijn en de duivel vormt de rode draad in het stuk. Merlijn is de zoon van de duivel. Deze wil dat Merlijn de mensen leert om niet meer bang te zijn voor het kwaad. Merlijn zelf wil echter het kwaad uitbannen door te streven naar gelijkwaardigheid en eerlijkheid. Daarom laat hij Koning Arthur de tafelronde oprichten. In eerste instantie lijkt het erop dat Merlijn in zijn opzet slaagt, maar uiteindelijk moet hij toegeven dat het uitbannen van het kwaad onbegonnen werk is.

Niettegenstaande de serieuze ondertoon, zit het stuk stikvol kolderieke humor. De ongeveer 30 rollen worden gespeeld door 8 spelers. Een deel van de rollen wordt met maskers op gespeeld. De speelstijl waarvoor is gekozen, is gebaseerd op de reeds in de 16e eeuw toegepaste Commedia dell ‘arte. Naast het spel (met en zonder maskers), wordt er in de voorstelling veel gebruik gemaakt van muziek en groteske effecten. Omdat het accent niet alleen op de (Friese) taal komt te liggen, maar ook op visuele aspecten, zal de voorstelling ook voor mensen die de Friese taal niet verstaan, goed zijn te volgen.

“Duvelsied” wordt gespeeld in de winterstallingshallen op it Johan Friso Bedrijvenpark in Warns. De voorstellingen vinden plaats op: 23 (première), 24, 25, 27, 28, 30, 31 augustus 1, 3, en 4 september.

De regie is in handen van Pieter Stellingwerf.

Antsje Reitsma: Keningin Ginevra, Dagobert, sir Giflet, kening fan Wales
Feikje Hovenga: Melrijn, Morgause
Jan Eekma: Duvel, kening Arthur, Elaine
Janneke Wadman: Parsifal, kening fan Cornwall, tsjinstfaam
Johan Spijkerman: man yn Lila, sir Ither, timmerman, Mordred, reade ridder
Sybrand Brouwer: Hanne, sir Lancelot, sir Lamorak
Ytsje Hettinga: Klown, Nar, sir Gawain, Morgan le Fay
Ytsje Kramer: sir Kay, skyldknaap, Herzeloïde, Agrawain-Gaheris-Gareth

OERSETTING: Lolkje Hoekstra REGY EN BEWURKING: Pieter Stellingwerf MASKERS EN MASKERREGY: Frans Krom TOANIELBYLD: Pieter Stellingwerf, Kees Botman KLEAN UNTWERP: Johran Koning MUZYK, LIETEN: Jan Tekstra LJOCHT EN FIDEOPROJEKSJE: Kees Botman FIDEOMONTAAZJES: Aaldert de Jonge Media Support, Pieter Stellingwerf LUD: Stagemaster Tsjalling vd Werf, Auck Couperus SMINK EN PRUKEN: Els Lequin FIDEO OPERATOR: Gertjan van Voorthuizen DJ’s: Gysbert Zijlstra, Auck Broersma YNSTEKSTERS REPETYSJES: Janka Hoekstra, Ursula Plat UNTWERP AFFYSJE: Henk de Boer PRODUKSJELIEDING: Berend Jansen DEKORBOU: Anne vd Zijpp, Berend Jansen, Joop van IJzendoorn, Roel Bouma, Henk van Krugten KOORDINAASJE KLEAN: Trea Lorist ` UTFIERING KLEAN: Attie Wobbes, Hanny vd Werf, Hermien Salverda, Janke Kampen, Marietje Kuipers, Marijke Prins, Renske Smeding, Sijke vd Wal, Trea Lorist, Wiepie Brandsma, Wyp Sybesma KAARTFERKEAP: lt Bestjoer, Adrie Bouma, Anne Joosse, Hermien Salverda, Jan Bosje, Miranda Bauer, Nynke Visser, Ria Stellingwerf, Ytsje Kramer-Lootsma, Greet Bierema.
BESTJOER: Berend Jansen, Dory de Vries, Tsjerk Kramer, Geartsje Kramer-Postma, Henk van Krugten, Roel Bouma.