FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

1997  De Bloedbrulloft

Het stukLocatieSpelersMedewerkers

Locatie: Skarl

Op Skarl speelt “de Bloedbruiloft” van Frederico Carcia Lorca.
Een meisje gaat trouwen met de zoon van een rijke boerin. Maar eigenlijk is hij niet de man van wie ze houdt. Haar hart gaat uit naar Leonardo. Haar relatie met hem heeft ze verbroken, omdat hij arm is en haar daardoor geen toekomst kan bieden.

Als hij plotseling op de bruiloft verschijnt, neemt haar twijfel over haar net verbonden huwelijk toe. Wat moet ze doen? Zichzelf begraven in het leven van het huwelijk, of blijmoedig te leren leven met alles wat in haarzelf verborgen ligt.

In het dorpje Skarl bij Warns
De voorstellingen vinden hier plaats op 14, 14, 16, 19, 20 en 21 augustus

In volgorde van opkomst:

Feikje Hovenga de mem fan de brêgeman
Cor Pander de brêgeman
Baukje Jäger de buorfrou, brulloftsgast
Ytsje Kramer de freon fan Leonardo
Jetske Miedema de skoanmem, de moanne
Jan Eekma Leonardo
Ytsje Hettinga de faam
Anne van der Zijpp de heit van de breid
Jolanda Verhoef de breid
Anna Ypma it biddelwiif
Piet Bouma houthakker, Sânman en Sikke
Rene van der Laan houthakker, freon, Sânman en Sikke
Roelof van der Werf houthakker, Sânman en Sikke
Siebren Kramer Sânman en Sikke
Egbert Krikken Sânman en Sikke
Tom Nijdam Sânman en Sikke

rezjy en toaníebield Pieter Stellingwerf
rezjy assístínsje Anna Ypma
oersettíng Klaas Bruinsma
bewurking Ytsje Hettinga, Pieter Stellingwerf
seremoanjemaster Henk de Boer
brulloftsgasten Sjongsum / de Paupers / Warkum III
brulloftsmuzyk De Paupers
muzykkomposysjes Federico Garcia Lorca, Egbert Krikke, Sjoerd Kramer, Phillipus Feenstra
líetteksten Federico Garcia Lorca, Pieter Stellingwerf
ljocht en technyk Michiel van Groeningen
klean Marijke Schuil, Cilia Schuil
masker fan de moanne Frans Krom
schmink Eis Lequin, Wietske Smid
ûntwerp affysje Henk de Boer
kaartreservearríng Bureau voor secretariaatswerk, Dieuwke Melchers, Ria Stellingwerf
publisiteit Geartsje Kramer
baukommisje Piet Bouma, Henie van Krugten


Leeuwarder Courant oer Bloedbrulloft
Recensie Bloedbrulloft Leeuwarder Courant
LC oer doeken Henk de Boer