FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

2018  Zout West

Het verhaalLocatiesSpelersMedewerkersSponsors

Súdwest Fryslân is voor een belangrijk deel gevormd door het wetter. Door de eeuwenlange ynfloeden van de zoute Súdersee en het zoete binnenwater. Water betekende oerlibje. Handel en fiskerij waren naast de lânbou belangrijke peilers voor de welvaart. Doarpen ontstonden lâns het water, omdat alle ferfier over het water ging. Met een swiet IJsselmeer, de visserij die is ingeruild voor de rekreaasje en een geheel andere infrastructuur hjoed de dei is het amper meer voor te stellen.

ZOUT WEST giet over het ontstaan van deze Súd Westhoek en oer boer Germ die hartstochtelijk op zoek is naar een frou. Na wat help van een brêgewipper, koppelaarster en een oude frijster ziet hij in de verte de frou van zijn dromen in een boatsje voorbij varen. Kiest hij voor lân, kiest hij voor wetter? Waar voelt hij zich thuis? Vijf acteurs van Teatergroep Sult nimme ons mee in een humoristisch en muzikaal ferhaal waarin zelfs het publyk mag meezingen. Een belibbing op en rond het water waar op elke locatie een spelersensemble van bern, een gelegenheidskoor en -orkest wordt samengesteld. Elke foarstelling op een unieke lokaasje met unieke participanten!

ZOUT WEST is een humoristische bewurking van de twee Friese folksferhalen Een verhaal zonder eind (1862) en De droom van het geluk op de brug (1941), geschreven door Robert van Dijk. Regy is in handen van Anne Zijlstra en muzikaal lieder is Kees van der Meer.

Er wordt in elf plaatsen aangemeerd in dit prachtige waterrijke gebied. De dielnimmende plakken zijn: Stavoren/Warns, Koudum, Woudsend, Heeg, Balk, Oudega/Blauwhuis, Bolsward, Workum, Oppenhuizen en Sneek. In elke plaats spelen, naast de kern van Teatergroep Sult, lokale muzikanten, koorleden en spelers mee. Zo heeft elke locatie zijn eigen unieke voorstelling!


Skelte Anema
Jacob Hettinga
Ytsje Hettinga
Alie Ludema
Symen Sjoerd de Vries


Schrijver – Robert van Dijk
Componist – Kees van der Meer
Tekstdichter – Eppie Dam
Regisseur – Anne Zijlstra
Artistiek leider – Pieter Stellingwerf
Theatergezelschap – SULT
Kostuums – Aafje Horst
Decor – Kees Botman
Chef boot - Tsjebbe Jetse Dijkstra
Techniek - Stagemaster,Tjalling van der Werf
Coordinatie PR en Kaartverkoop - Ruth ter Voort
Namens Stichting Een Brug Slaan - Martin Dijkhoff
Namens Stichting Een Brug Slaan - Geertje Faber
Namens Stichting Een Brug Slaan PR- Wilmiene van Veen
Kaartverkoop - Hermien Salverda
Productieleiding - Auck Couperus


Stichting Het Old Burgerweeshuis Sneek
Rabobank SWF
Stichting Juckema Siderius Fonds
Fonds Cultuur participatie
VSB fonds
Sint Anthony Gasthuis
Jan Roelof Geertsma fonds
Stichting Jonckvrouwe J.E.J. Bas Backer
Hendrik Nannes en CatrijnEpes Stichting
Prins Bernard Cultuurfonds
Iepen Mienskipsfuns/Provincie Fryslan
Gemeente SWF
Gemeente De Fryske Marren
Stichting Het Weeshuis Bolsward
Het Feitsma FunsBolswards Nieuwsblad voorbereiding ZoutWest
De Moarne oer ZoutWest
Leeuwarder Courant oer ZoutWest