FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto
0

2011  Redbad

Het verhaal/ Medewerkers/ In beelden/ In de media/ Muziek

Aldgilles is koning van Friesland. Hij is trots op zijn land en pleit voor vrede. De enige strijd die hij voert is de strijd tegen het water, dat langzaam meer en meer van zijn land opslokt. Het is het jaar 657, de tijd van de eerste zendelingen. Bij Aldgilles komt Wilfred aan het hof, hij mag vrij het evangelie preken. De moeder en zoon van Aldgilles, Thied en Redbad, zijn het hier niet mee eens. Als dan de grote liefde van Redbad, Rixt Martena, door haar vader in het klooster gezet wordt zet Redbad zich nog meer af tegen het geloof van zijn vader. De band tussen vader en zoon verslechtert. Redbad zint op wraak en doet een poging om preker Wilfred te vermoorden. Het mislukt, toch wordt Redbad gestraft voor zijn daad. Hij wordt uit Friesland verbannen en mag, zolang zijn vader leeft, het land niet meer in. Hij vertrekt echter niet zonder zijn geliefde Rixt. In 679, als Aldgilles gestorven is, komen Redbad en Rixt terug naar Friesland. Redbad neemt de kroon over. Maar hij is een heel andere koning dan zijn vader. Hij wil niets weten van veranderingen. Het beleid van Aldgilles wordt tenietgedaan. Tolerantie en verdraagzaamheid zijn ver te zoeken. De zoon van Redbad, Leafwyn, is voor een groot deel door zijn grootvader opgevoed. Hij is het totaal niet eens met de werkwijze van zijn vader. Het lijkt wel of de geschiedenis zich herhaald. Drie koningsdrama van Douwe Kalma zijn door schrijver en filosoof Eric Hoekstra bij elkaar gebracht tot een stuk, Redbad. De rode draad die door het verhaal loopt is de angst voor verandering. Een thema dat voor niemand onbekend is.

Locatie: Redbad werd gespeeld bij het Súderstrân in Stavoren

Speeldata: 15, 16, 17, 21 (extra voorstelling), 23 en 24 september 2011

http://www.youtube.com/watch?v=8jpO9ld3X50