FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

2012  Ja, ik wol

Het verhaalSpeeldataMedewerkers

Met deze reizende voorstelling bezoekt SULT verschillende trouwzalen van gemeentehuizen in de zuidwesthoek van Friesland. Op deze plaatsen zijn ontelbare relaties bezegeld, hebben partners elkaar het ja woord gegeven. Niet alleen liefdesrelaties worden bezegeld in de gemeentehuizen, zelf gaan veel Friese gemeentes nu ook relaties aan met aangrenzende gemeentes. Na jaren op zich zelf te hebben gestaan, (hebben ze het voornemen) of gaan ze samen als een gemeente verder in voor- en tegenspoed, net als binnen een huwelijk. In de nieuwste voorstelling draait alles om het samen verder gaan. Ja ik wol! is een combinatie van theater, muziek en dans, Jan Arendz neemt de regie van het toneelstuk Wa is bang voor zijn rekening een bewerking van Who ‘s afraid of Virginia Wolf van Edward Albee. Bewerkt door Marijke Geertsma. Voor de dans zijn Martin en Raymond Guzman van het Centrum voor de kunsten & Ritmyk en hun dansers verantwoordelijk. Deze dans heeft als thema: beloftes voor de toekomst. Deze dans van verwachtingen, zal worden gedanst door zwangere bruiden en jonge geliefden. De avond wordt afgesloten met een bruiloftsfeest. Een meisje uit de stad trouwt met een jongen van het platteland. Zij geloven beide volop in hun huwelijk, alleen de wederzijdse families hebben zo hun vragen en bedenkingen. De teksten voor het bruiloftsfeest worden geschreven door Ytsje Hettinga. Jonge muzikanten zorgen voor de muziek tijdens het feest. Teatergroep SULT onder regie van Pieter Stellingwerf zijn verantwoordelijk voor de productie en de algehele leiding.

Locatie: verschillende trouwzalen van gemeentehuizen in de zuidwesthoek van Friesland

Omrop Fryslân over “Ja ik wol!”:

In de (voormalige) gemeentehuizen in Súdwest-Fryslân:

14 en 15 september Workum - Merk 1

21 en 22 september Bolsward - Kerkstraat 1

5 en 6 oktober Sneek - Marktstraat 15

12 en 13 oktober IJlst - Stadslaan 75

19 en 20 oktober Witmarsum - Arumerweg 53

2 en 3 november Balk - Dubbelstraat 1

9 en 10 november Wommels - Keatsbaen 1

16 en 17 november Joure - Herema State 1

Artistieke leiding: Pieter Stellingwerf

Theater Wa, is bang

Regie: Jan Arendz

Spelers: George - Jan Eekma, Martha - Feikje Hovenga, Nick - Jehannes Arendz, Hanna - Astrid Reitsema

Muziek: Bruno Rummler

Schrijver ‘Who is afraid of Virginia Wolf’ Edward Albee

Vertaling: Tjitte Piebenga

Bewerking: Marijke Geertsma

Dans

Choreografie: Raymond Guzman

Dansers Dance explosion: Jacqueline Veldhuis, Thessa Boringa, Annemieke Riepma, Annemieke Schweigmann, Brigette Hoogkamp, Danielle Gerlofs, Juryan Overbeek, Niels van der Wal, Nina van der Heijden, Renske Brander, Sjoukje Yedema, Trieneke Verbeek, Victoria Guzman.

Muzikale theaterdressuur

Regie: Pieter Stellingwerf

Schrijver: Ytsje Hettinga

Muziek: ‘Jumping horses’ Bruno Rummler, Alie Ludema

Spelers: Ytsje Ankersmit, Patrick de Vries, Henk Greydanus, Paola Diekstra, Anneke Jansma, Janneke Veenema, Jelle Tolsma, Diana de Boer, Bennie Ludema, Thea Miedema, Nico Stokman, Jetske Miedema, Alle Kampen, Ylse Wierda, Marlies van der Pol, Marije Semplonius, Pieter Stellingwerf, Jan de Vries, Betty Bakker, Ytsje Kramer, Ytsje Hettinga.

Kostuumontwerp: Aafje Horst

Techniek: Auke van der Meer, Feike van der Sluis.

Licht en vormgeving: Kees Botman (www.buog.nl)

Artistieke raad: Pieter Stellingwerf, Feikje Hovenga, Ytsje Kramer, Jehannes Arendz, Jan Eekma, Alie Ludema, Paola Dijkstra.

Bestuur: Johanneke Liemburg , Ynte Kooistra, Jan de Vries, Hilde Twijnstra.

Productie ploeg: Jan de Vries – productieleiding, geldzaken Feike van der Sluis en Albert Salverda – locatie en bouw Pieter Stellingwerf – artistieke leiding Miranda Bauer – reclame Rosé Klijnstra - vrijwilligers, vrienden, catering Wietske Witteveen - productie, fondsen, rekwisieten Auke van der Meer – techniek Ruth ter Voort – productie assistent.

Vriendencontact: Carolien Hack, Meine van der Sluis, Rosé Klijnstra.

Eten en drinken: Rosé Klijnstra, Miranda Bauer, Reny van Hijum, Jetske de Roos, Dory de Vries, Marianne Klein, Lia Huitema.

Poster- en folder ontwerp Greyd reclame advies Sneek, Henk Greydanus, Alice Postma, Pieter Zijlstra, Attie Brouwer (www.greyd.nl).

Reclame: Miranda Bauer, Wietske Witteveen, Sytske Swart, Auke van der Meer, Piety Bouma, Gerard Sikma, Joukje Bouma, Ytsje Hettinga.

Foto’ s: Ep van Hijum.

Bouwploeg: Feike v.d. Sluis, Albert Salverda, Lolke Veenstra, , Jan de Vries, Ep van Hijum, Berend de Vries, Tsjebbe Jetse Dijkstra.

Kaartverkoop: Hermien Salverda, Immie Folkerts, Hinke Folkertsma Marion Rink, André Pietersma, Sippie van der Veer-van Dam.

Kostuumrealisatie: Sijke v.d. Wal, Janke Kampen, Akke Klijnstra.

Contacten Fondsen en sponsors: Wietske Witteveen, Ynte Kooistra.

Begunstigers: Provinsje Fryslân, Gemeente Gaasterlân-Sleat, Gemeente Súdwest Fryslân, Gemeente Skarsterlân, Gemeente Littenseradiel, Douwe Kalma stifting, Prins Bernhard Cultuurfonds, Comino.

Medewerkers: Marije van der Meer, Hilda Twijnstra, Marjon Klijnstra, Harm Klijnstra, Jaap Postma, Maurits Hettinga, Ryt Kooistra, Ynte Kooistra, Ank Wiering, Maaike Andela, Astrid de Vries, Coosje Lettinga, Kees Lettinga, Japke Cornelis, Rinus Klijnstra, Berend de Vries, Janet Hendriksma, Engelien Raadsveld, Nynke Laagland, Astrid de Vries, Anton van der Meer, Anne Joosse, Baukje Hoekstra, Jacob Salverda, Johanna van der Bos, André Roersma, Jantsje Veenstra, Lolke Veenstra, Tjerk Nijdam, Hilbrand Houwer, Ilidio Castro Costa, Tjitske de Roos . Serenade Studio It Heidenskip, Workum, CMV Oranje, Bolsward, Harmonie, Sneek, Concordia, IJlst, Nij Libben, Witmarsum, Concordia, Balk, Euphonia, Wommels, Concordia, Joure.

Met dank aan Gemeente Sudwest Fryslan: Froukje van der Woude, Hinke Jansen, Joke Lageveen, Hillie van der Meer, Paul Nota, Gea Schilstra, Sijmon Minks, Rein Attema, Piet Klaaren, Geeske Rienstra, Gea Schilstra, Arnold Brouwer, Agnes Heemstra, Astrid de Beukelaer, Karin Vermeeren, Peter van de Pol. Gemeente Littensaradiel: Ynske Veenstra. Gemeente Skarsterlan: Jaap de Lange. Gemeente Gaasterlan-Sleat: Jan Reinsma. Galerie Van Harinxma te Beetsterzwaag voor bruikleen schilderij van Gerriet Postma. (www.galerievanharinxma.com) De 3e kamer, Albert J. Bosscha, Bolsward voor het boeket, Trudi Geugjes voor de paardenwagen, Sietie Haagsma foar ynstudearjen voor instuderen lijndans, Emmaüs, Wander Nauta, Irene Martin, Kunstencentrum Atrium (www.cvksneek.nl), Wytse Prins (www.prins-vandermeer.nl).

De mensen die wij vergeten zijn en die ons geholpen hebben heel erg bedankt.


De LC over 'Ja ik wol!'
Wijd en Zijd oer 'Ja ik wol!'
Jouster Courant oer 'Ja ik wol!'