FotoFotoFoto
23/12/2017

Artikel uit de Balkster Courant:

De voorstelling Hauken en Hazzen, in het voormalige bedrijfsgebouw van Mechanisatiebedrijf De Blaauw in Hemelum, draait op dit moment al op volle toeren. De voorstelling is gebaseerd op improvisaties door de spelers. Aan de hand van die improvisaties heeft scenarioschrijver Robert van Dijk de tekst geschreven. In de voorstelling gaat het om de vraag hoe mensen omgaan met en reageren op angst voor het onbekende. In Hauken en Hazzen wordt dat onbekende verbeeld door ‘de donkere man’. De voorstelling start met een aantal korte scènes, waarin de deze donkere man wordt geintroduceerd. We zien hoe de personages erop reageren en omgaan met hun angsten en onzekerheden ten aanzien van deze man. Die reacties zijn soms hilarisch en humoristisch en dan weer schokkend. Gedurende de voorstelling komt de donkere man langzaam maar zeker tot leven om uiteindelijk zíjn verhaal te vertellen over zijn angsten en beweegredenen. Al met al een boeiende voorstelling die de toeschouwer soms even op het verkeerde been zet, vragen oproept, maar ook antwoorden geeft. Dat het een voorstelling is waarover na afloop veel wordt nagepraat blijkt wel uit de reacties van het publiek. ‘Hier past maar één woord. Wow!! Ik kom nog een keer’ Een toeschouwer die na afloop een van de spelers aansprak en zei: ‘Als ik vlak bij je had gestaan had ik je een klap verkocht. Wat een etter was jij. Goed gespeeld dus’. Of de man die zei: ‘In het begin dacht ik, ik wil naar huis, ik kan dit niet aanhoren. Aan het eind van de voorstelling had ik de tranen in de ogen van ontroering.’ Kortom een boeiende voorstelling die raakt en tot nadenken stemt over onze eigen kijk op onze eigen angsten voor het onbekende. Na de voorstelling, die ongeveer anderhalf uur duurt, kan het publiek genieten van de prachtige en warme muzikale inbreng van de Malinese muzikant Bouba Keita en Johan Keus uit Balk. Op de matineevoorstelling op 7 januari wordt het programma ook nog aangevuld met een optreden van het vrouwenkoor ‘De Dromenvangers’ onder leiding van Sjoukje van der Land.

Mear nijs Alle tweets fan Sult op Twitter