FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

1996  Serenade

It stikSpyldataMeiwurkers

Lokaasje: TeatertĂșn Riis

Nei krapoan tritich jier giet it iepenloftteater yn Riis wer iepen. It iepenloftteater is underdiel fan de Teatertun in inisjatyf fan tunadviseur Bart van der Wal. Ferline jier is troch Pieter Stellingwerf, mei it teaterprojekt Sartre yn Starum in start makke mei iepenloftteater yn de Sudwesthoeke fan Fryslan. Dit jier bringt stifting SULT i.o., yn gearwurking mei stifting De Paupers it komyske spektakelstik Serenade fan de Poalse skriuwer Slawomir Mrozek.

Serenade is in fabel oer in stikmannich hinnen, in hoanne en in foks. As de foks op in jun under it finster fan it hinnehok ferskynt en in serenade spilet, is it runom tumult yn it hinnehok. De hoanne hjit de hinnen gjin acht te slaan op harren aartsfijan. Hjirtroch soene se lykwols net te witten komme, foar wart de foks de serenade spilet.


Leeuwarder Courant aankondiging
Leeuwarder Courant oer Serenade